top of page

Welke partij is een openzwemwatervriend?

Smily's DEFINITIEF.png
Smily's groen.png

Buitenzwemmen op eigen verantwoordelijkheid zoals in het buitenland en aangeraden door het Sweco-adviesrapport (naast zwemverbod en genoeg recreatieplekken) + omkaderend beleid.

Smily's lichtgroen.png

Versoepeling van eigen Vlaamse ingewikkelde versie + omkaderend beleid.

Smily's geel.png

Vermelding openwaterzwemmen, zonder doelstelling + omkaderend beleid.

Smily's oranje.png

Alleen omkaderend beleid.

Groen

Overal natuur, en water als 'bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering': gezonder water, ook 'gezond zwemwater overal in Vlaanderen', bescherming tegen pesticides en mest, en een eind aan schadelijke lozingen. 'Rivieren met drinkwaterkwaliteit'. (niet vergeten dat om te zwemmen géén drinkwaternormen vereist zijn.) Voor iedereen op fietsafstand gezond en open water om in te zwemmen = principe van de 15-minutenstad. Bij Vrije tijd: 'zwemmen in open water als norm'.

Omkaderend beleid: 'zwemmen als onderdeel van het curriculum behouden. … We voorzien voldoende middelen voor scholen om het zwemmen en de verplaatsing naar het zwembad te financieren.'

Bij Veiligheid niet alleen handhaven maar ook de oorzaken aanpakken, waarbij 'sport belangrijk is'.

2

PVDA

Ook principe dat zwemmen overal is toegestaan, tenzij het expliciet verboden is = omgedraaide van nu: zwemmen is overal verboden, tenzij expliciet toegestaan. Meer openzwemwater creëren.

Omkaderend beleid:

  • betere waterkwaliteit.

  • 'We openen nieuwe (publieke) zwembaden en openluchtzwembaden': óók in Brussel, om de toeloop naar andere gewesten te verminderen. Iedereen een zwembad in de buurt.

  • minstens twee keer per maand met de klas naar het zwembad.

  • 'zwembadpatrons' inzetten: helpen zorgen voor sociale controle en rust.

3

cd&v

Vrije Tijd: 'het principe voor openluchtzwemmen = toegelaten tenzij expliciet verboden' + 'extra-aandacht voor zwembaden, belangrijk voor onderwijseindtermen, en senioren, met bewezen gezondheidsvoordelen.' cd&v wil een 'Vlaams fonds voor energie-efficiënte verbeteringen in zwembaden + basisfinanciering voor openbare zwembaden.' 'Zwemmen in open water zien we als een recht, tenzij veiligheid of gezondheidsrisico dit verhinderen.' Verbetering kwaliteit oppervlaktewater.

Verder staat zwemmen bij Sport als populaire privé-activiteit, buiten clubs om. Toch focust cd&v op 'samen met de club': oké, maar vergeet het bewegingsrecht van het individu niet. Ook in water.

Ook: 'hard optreden tegen amokmakers die recreatiedomeinen op stelten zetten' (dit is wel symptoombestrijding: de oorzaak van de overlast = open zwemwaterschaarste).

4

N-VA

Bij Sport: een 'ambitieus investeringsprogramma voor 40 nieuwe zwembaden in Vlaanderen' + voortwerken 'aan een versoepeld wetgevend kader rond openwaterzwemmen en zwembaden in het algemeen. De huidige normen zijn te streng.' = Voortbouwen op de regelgeving van minister Demir dus, met de bal bij lokale besturen, wat voorlopig nog niet werkt. Schaven. Blijft complex. Vermelding van grote nood aan zwemwater, maar niets over leren zwemmen.

5

Open Vld

Bij Sport: inhaalbeweging zwembaden + 'kijken naar meer mogelijkheden om in openlucht te zwemmen' + 'schoolzwemmen verdient alle aandacht: elke leerling moet opnieuw volwaardig leren zwemmen in het basisonderwijs'.

6

VOORUIT

Geen openwaterzwemmen in partijprogramma. Wel een vermelding bij omkaderend beleid =

Klimaat: inzet voor waterzuivering, o.a. omdat vuil water de drinkwatervoorziening bedreigt, de natuur vervuilt en 'zwemmen in open water ongezond maakt'.

Bij Sport 'kinderen leren niet meer zwemmen, hoewel dit een levensbelangrijke vaardigheid is'. VOORUIT wil 'zwemles voor elk kind dankzij een overheid die meer zwembaden bouwt'.

Bij Veiligheid: 'overlast op recreatiedomeinen' vraagt 'kordate aanpak' maar niets over preventie (= méér open zwemwater, want 't is vooral de schaarste die tot overlast leidt: magneeteffect, o.a. vanuit kurkdroog Brussel).

7

Vlaams Belang

Geen openwaterzwemmen in partijprogramma. Alleen omkaderend beleid, alleen zwemles: 'In ons onderwijs moet het sportbeleid ook aan bepaalde basisvereisten voldoen: zo moet elk kind kunnen zwemmen na het zesde leerjaar.' + 'Vlaamse gemeenten moeten samenwerken voor de bouw van grote sportinfrastructuur  (zwembad, sportzaal) en Vlaanderen moet hiervoor de grote kennis van Sport Vlaanderen en financiële steun leveren.'

 *

Stem jij ook als zwemmer ?

Wij zullen aan de verkiezingsbeloften herinneren !

  • 3 partijen steunen het echt vrijmaken van openwaterzwemmen.

  • vrijwel alle partijen erkennen de nood aan meer (open) zwemwater.

  • idem voor de nood aan meer zwemles.

  • waterkwaliteit is belangrijke focus voor Groen, PVDA, VOORUIT en in mindere mate cd&v. 

bottom of page